REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

  Tämä on Omimon henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 26.6.2018.

   

  OMIMON UUTISKIRJEREKISTERI


  Rekisterinpitäjä

  Hyvänolon Omimo

  Suotie 36, 04310 Tuusula

  puh. 050 572 8110

  Y-tunnus: 2411839-6

  kotipaikka: Tuusula


  Rekisteristä vastaava henkilö

  Katja Kykkänen

  katja(a)omimo.fi

  puh. 050 572 8110


  Rekisterin nimi

  Omimon uutiskirjerekisteri


  Rekisterin käsittelyn tarkoitus ja peruste

  Henkilötietoja käytetään Omimon sähköisten uutiskirjeiden välittämiseen. Tilaaja voi tilata uutiskirjeen Omimon verkosivulta. Rekisteri muodostuu tilaajien sähköpostiosoitteista. Henkilötietojen käsittelyn peruste on henkilön antama suostumus.


  Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

  Uutiskirjerekisteriin tallennetaan tilaajan sähköpostiosoite. Lisäksi tallennetaan lomakkeen täyttäjän IP-osoite sekä lomakkeen täyttöaika (päivämäärä ja kellonaika).

  Verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot:

  • Verkkosivulla kävijän selaimen palvelimelle lähettämät tekniset tiedot, kuten IP-osoite.

  • Verkkosivulla kävijän selaimelle lähetetyt evästeet, joita tälle sivustolle asettaa Google Analytics -palvelu (lisätietoa: https://policies.google.com/technologies/types?hl=fi).

  Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes henkilö poistuu sähköpostilistalta tai mikäli rekisterinpitäjällä ei ole lain tai muun viranomaismääräyksen mukaista velvoitetta tietoja säilyttää.


  Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään, kun hän tilaa uutiskirjeen Omimon verkkosivuilta. Verkkosivuston selailun yhteydessä välittyvät analytiikka- ja tekniset tiedot, kuten IP-osoite.


  Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Rekisteri on tarkoitettu vain Omimon käyttöön, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

  Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän valikoimille sopimuskumppaneille osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin sopimuskumppani käsittelee tietoja rekisterinpitäjän lukuun. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. IT-järjestelmien teknisestä toiminnasta johtuen osa rekistereistä sijaitsee ulkoisen organisaation palvelinlaitteistolla, josta tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, poikkeuksena viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

  Sopimuskumppaneita sitoo salassapitovelvollisuus ja tietosuojasopimus. Tietosuojasopimuksessa sovitaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista asioista Omimon ja sopimuskumppanin välillä.


  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Omimo huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

  Uutiskirjeviestinnässä Omimo käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa, mutta täyttävät tietosuoja-asetuksen turvallisuusvaatimukset. MailChimp on listattu Privacy Shield -vaatimukset täyttäväksi palveluntarjoajaksi (lisätietoa: https://www.privacyshield.gov/list).

  Omimo käyttää verkkosivustollaan Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa.


  Evästeet

  Eväste (eng. ”cookie”) on pieni tiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa verkossa.

  Omimon sivusto käyttää kolmannen osapuolen tarjoamaa Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, joka yksilöi käyttäjän evästeillä. Google käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita Omimo käyttää kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimen asetuksista evästeiden estämisen. Lisätietoa Googlen analytiikkaseurantaan liittyvästä tietosuojasta ja turvallisuudesta sekä Googlen tietosuojakäytännöistä ja periaatteista voi lukea täältä: https://policies.google.com/privacy/update?hl=fi. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


  Rekisterin suojaaminen

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti. Omimossa rekisterin käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Suojatulle palvelimelle on pääsy palvelimen ylläpitäjällä. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


  Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, oikeus kieltää tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin sekä oikeus vaatia tietojensa siirtoa järjestelmästä toiseen. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjä rikkoo tietosuoja-asetusta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


  Muutokset rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen

  Pidätämme oikeuden muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Suosittelemme, että tutustut rekisteri- ja tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


  Yhteydenotot

  Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä Omimoon.

  Sähköpostitse: katja(at)omimo.fi

  Postitse osoitteeseen: Omimo, Suotie 36, 04310 Tuusula

  Omimo vastaa tarkastuspyyntöön viimeistään kuukauden kuluessa sen esittämisestä. Tarvittaessa pyydämme rekisteröityä täsmentämään pyyntöä kirjallisesti. Tarpeen vaatiessa voimme varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

  OMIMON VERKKOKAUPAN ASIAKASREKISTERI


  Rekisterinpitäjä

  Hyvänolon Omimo

  Suotie 36, 04310 Tuusula

  puh. 050 572 8110

  Y-tunnus: 2411839-6

  kotipaikka: Tuusula


  Rekisteristä vastaava henkilö

  Katja Kykkänen

  katja(a)omimo.fi

  puh. 050 572 8110


  Rekisterin nimi

  Omimon verkkokaupan asiakasrekisteri


  Rekisterin käsittelyn tarkoitus ja peruste

  Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen, tilausten ja reklamaatioiden hoitamiseen sekä muuhun tarvittavaan asiakasyhteydenpitoon.

  Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella.


  Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

  Verkkokaupan asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  Tilauslomakkeen kautta tallentuvat tiedot

  • Nimi

  • Toimitusosoite

  • Puhelinnumero

  • Sähköpostiosoite

  • Valitut tuotteet


  Verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot

  • Verkkosivulla kävijän selaimen palvelimelle lähettämät tekniset tiedot, kuten IP-osoite

  • Verkkosivulla kävijän selaimelle lähetetyt evästeet, joita tälle sivustolle asettaa Google Analytics -palvelu (lisätietoa: https://policies.google.com/technologies/types?hl=fi)

  Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla.


  Säännönmukaiset tietolähteet

  Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään, kun hän tilaa verkkokaupasta.


  Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Rekisteri on tarkoitettu vain Omimon käyttöön, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

  Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän valikoimille sopimuskumppaneille osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin sopimuskumppani käsittelee tietoja rekisterinpitäjän lukuun. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. IT-järjestelmien teknisestä toiminnasta johtuen osa rekistereistä sijaitsee ulkoisen organisaation palvelinlaitteistolla, josta tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, poikkeuksena viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

  Sopimuskumppaneita sitoo salassapitovelvollisuus ja tietosuojasopimus. Tietosuojasopimuksessa sovitaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista asioista Omimon ja sopimuskumppanin välillä.


  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Omimo huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

  Omimo käyttää verkkosivustollaan Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa.


  Evästeet

  Eväste (eng. ”cookie”) on pieni tiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa verkossa.

  Omimon sivusto käyttää kolmannen osapuolen tarjoamaa Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, joka yksilöi käyttäjän evästeillä. Google käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita Omimo käyttää kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimen asetuksista evästeiden estämisen. Lisätietoa Googlen analytiikkaseurantaan liittyvästä tietosuojasta ja turvallisuudesta sekä Googlen tietosuojakäytännöistä ja periaatteista voi lukea täältä: https://policies.google.com/privacy/update?hl=fi. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


  Rekisterin suojaaminen

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti. Omimossa rekisterin käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Suojatulle palvelimelle on pääsy palvelimen ylläpitäjällä. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


  Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, oikeus kieltää tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin sekä oikeus vaatia tietojensa siirtoa järjestelmästä toiseen. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjä rikkoo tietosuoja-asetusta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


  Muutokset rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen

  Pidätämme oikeuden muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Suosittelemme, että tutustut rekisteri- ja tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


  Yhteydenotot

  Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä Omimoon.

  Sähköpostitse: katja(a)omimo.fi

  Postitse osoitteeseen: Omimo, Katja Kykkänen, Suotie 36, 04310 Tuusula

  Omimo vastaa tarkastuspyyntöön viimeistään kuukauden kuluessa sen esittämisestä. Tarvittaessa pyydämme rekisteröityä täsmentämään pyyntöä kirjallisesti. Tarpeen vaatiessa voimme varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.