Tapahtumien vastuuvapautus ja peruutusehdot

  Nämä ovat Omimon vastuuvapautusta ja peruutusta koskevat ehdot, joihin sitoudut ilmoittautuessasi Omimon tapahtumiin. Palveluissa ja niiden kaupassa noudatetaan aina Suomen lakia ja hyvää tapaa.

  1. VAPAAEHTOISUUS

  Hyväksymällä nämä ehdot vakuutan, että ymmärrän osallistuvani retriitteihin, kursseihin ja tapahtumiin vapaaehtoisesti.
  Arvioin fyysisen ja psyykkisen terveydentilani ja taitoni riittäviksi, jotta voi osallistua tapahtumakohtaiseen ohjelmaan. Jos olen epävarma tilastani, olen itse velvollinen varmistamaan omalta lääkäriltä onko harjoituksia järkevä aloittaa ja/tai jatkaa.
  Ymmärrän, että Omimossa ei olla terveydenhuollon ammattilaisia, eikä voi näin ollen antaa luotettavaa arviota terveydentilastani ja harjoituksen mahdollisista riskeistä juuri minun kohdallani, vaan olen itse vastuussa siitä.

  2. VASTUUN VAPAUTUS

  Tietoisena joogaharjoitteluun ja luonnossa liikkumiseen sisältyvistä riskeistä vapautan Omimon ja sen edustajat tapahtuman järjestäjänä ja ohjaajana kaikesta vastuusta, mikäli minulle aiheutuu terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvaa vahinkoa Omimon järjestämissä tapahtumissa.

  3. VAKUUTUS

  Asiakkaana vastaan tapaturma- ja omaisuusvakuutuksistani itse.

  4. PERUUTUSEHDOT YKSITYISASIAKKAALLE

  Peruutuksesta on aina ilmoitettava kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto on tullut Omimoon. Peruutuksen sattuessa pidätämme aina varauksen ja peruutuksen käsittelyyn liittyvät toimistokulut, jota ei palauteta.

  Yksilötapaamiset:

  Jos peruutus tehdään viimeistään


      •    27–3 vrk ennen tapahtumaa, peruutus on maksuton.
      •    24–0 tuntia ennen tapahtumaa, pidätämme 100% tapahtuman kokonaishinnasta. (koskee sairastumistakin)

  Retriitit ja valmennukset:

  Jos peruutus tehdään viimeistään

      •    28 vrk ennen tapahtumaa, palautamme muun maksun kokonaisuudessaan, mutta pidätämme toimistokulut 30e/varaus.
      •    27–3 vrk ennen tapahtumaa, pidätämme 50% retriitin kokonaishinnasta.
      •    48–0 tuntia ennen tapahtumaa, pidätämme 100% tapahtuman kokonaishinnasta.

  Workshopit ja lyhytkurssit:

  Jos peruutus tehdään viimeistään

      •    15 vrk ennen tapahtumaa, palautamme muun maksun kokonaisuudessaan, mutta pidätämme toimistokulut 30e/varaus.
      •    7–14 vrk ennen tapahtumaa pidätämme 50% tilaisuuden kokonaishinnasta.
      •    6 vrk–0 tuntia ennen tapahtumaa, pidätämme 100% tapahtuman kokonaishinnasta.

  Muissa tapahtumissa peruutusehdot ilmoitetaan erikseen.
  Peruutustilanteessa asiakas voi halutessaan hankkia tilalleen toisen osallistujan tai kysyä onko tapahtuman jonotuslistalla ketään, jolle peruutuspaikan voi siirtää. Mikäli peruutuksen syy on asiakkaan lääkärintodistuksella todistama sairastuminen tai vakava onnettomuus, palautetaan kaikki saadut suoritukset lukuun ottamatta 30 euron varaus- ja toimistokuluja. Palautuksen saamiseksi on esitettävä luotettava lääkärintodistus peruutuksen syystä 4 viikon kuluessa peruutuksesta. Peruutuksesta on ilmoitettava Omimolle viipymättä.