Ajankohtaista

  Ajankohtaista

  Vasen lohkot

  Tällä hetkellä arkeni täyttyy viime kevään Koulusisko projektin jatkokehittelystä. Upea ja huikeat palautteet saanut projekti toteutettiin Brother Christmasin rahoituksen turvin ja käytännössä siis jalkauduin Keravalle Killan koululle tuomaan hyvää oloa ja iloa koululaisten elämään.
   

  Mistä Koulusisko-projektista on kyse?

  Minulla on ollut haaveena jo vuosia toimiessani kouluissa, saada tuotua lapsille läsnäoleva, voimavaroja ja vahvuuksia kannustava aikuinen kouluihin. Haaveeni, jonka avulla kouluympäristö olisi mahdollisimman mukava ja turvallinen ympäristö jokaiselle lapselle ja nuorelle. Toiveena oli myös auttaa terapeuttisen osaamisen turvin lapsia löytämään vahvuutensa, luonteeltaan korjaavan terapian turvin vahvistaa itseluottamusta ja antaa keinoja oman elämän parhaaksi mahdolliseksi tekemiseen.

  Toteutus tapahtuu yksityisten lahjoittajien, yritysten tuella ja keravan kaupungin  kanssa yhteistyössä. Mukana oli myös myös Happy or Not, -laite joka innosti lapsia suuresti.

  Käytännössä kouluun tuli siis aikuinen, Koulusisko eli helposti lähestyttävä aikuinen, jonka rooli on mahdollisimman neutraali. Ainakin alkuun, kunnes homma pyörähti käyntiin.

  Tarkoitus oli lasten kanssa käsitellä ryhmähenkeä, erilaisten parantavien toimien ja tapahtumien avulla. Tuoda tukea arjen tilanteisiin yksilötapaamisten ja keskustelujen tuella. Ryhmäprosessia oli tarkoitus käyttää edesauttamaan sitä, että lapset ymmärtävät koulukaveriensa arvon tärkeinä ryhmän jäseninä, sekä opettaa ryhmässä toimimisen arvokkaita taitoja tulevaisuutta silmällä pitäen.

  Kaikki nämä toteutuivat ja vielä enemmän.

  KOulusiskosta muodostui tarpeellinen ja luotettava aikuinen, jonka luo uskallettiin tula niin pienten kuin suurtenkin pulmien kanssa. KOulusiskolle uskalsi puhua, kun tiesi, ettei koskaan tulisi kohdatuksi arvostelun tai seuraamusten ilmapiirissä, ainoastaan löytäen keinoja parempaan huomiseen ja kanavia parempaan kanssakäymiseen.


  Koulusisko oli luotettava aikuinen, jolla on aikaa kuunnella lasten pieniä ja isoja murheita sekä ilonaiheita. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsi tulee kertomaan huolistaan, tai ongelmat havaitaan läsnä olemalla, sitä paremmin ongelmien tai syrjäytymisen kärjistyminen voidaan estää.

  Varhainen puuttuminen, ennaltaehkäiseminen sekä matalankynnyksen apu, ovat tarpeen tänäpäivänä yhä kiristyvässä tahdissa, kiireen keskellä, jossa kärsijöitä ovat niin lapset kuin aikuisetkin.

  Koulusiskon myötä koulu sai yhden asialleen omistautuneen kuulevan ja näkevän aikuisen lisää jakamaan arjen solmukohtia. Hän oli opettajan apuna vastaanottamassa lapsen hätää, huolta ja pahaa oloa, kuin myös antamassa huomiota sitä kaipaavalle lapselle.

  Keväällä vastaanotto ja innostus oli huimaa, valitettavasti kuitenkaan jatkosopimus ei syntynyt vaikka kaikki merkit siihen näyttivät. 

   

  Nyt jatkan matkaa ja katsotaan kuka onnellinen kunta uskaltaa ottaa vastaan avun, jota ei ehkä punnita seuraavassa budjetissa plussalle, mutta joka pitkällä tähtäimellä tulee säästämään miljoonia.

  Koulusisko käytännössä

  Koulu uudistuu ja maailma sen mukana. Tahdomme olla mukana tuomassa uutta tapaa auttaa opettaja tekemään omaa arvokasta työtään sekä auttamaan oppijoita kohtaamaan arjen tilanteita uudella tavalla, koulumaailmassa uudenlaisen aikuisen kanssa ja avulla. Koulupäivät ovat täynnä tapahtumia, joita opettajat joutuvat opetustyönsä ohessa käsittelemään ja selvittämään. Osa asioista jää kiireen takia käsittelemättä, käsitellään pintapuolisesti tai yksipuolisesti.

  Käytännön toiminta suunnitellaan yhdessä Killan koulun henkilökunnan kanssa. Pilotoinnin kyseessä ollessa toimintatapa ja käytännöt voivat kehittyä kevätlukukauden aikana tarpeen mukaan. Tavoitteena on mahdollisimman hyvin toimiva malli, joka lisää avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä kouluun sekä ryhmäyttää luokkia.

  Koulusiskon keinoina ovat kouluarjessa läsnäolo, luokissa tapahtuvat läsnäolo- sekä toiminnalliset harjoitukset, itsetunnon tukeminen ratkaisukeskeisen terapian periaatteiden sekä oppien mukaan. Luokkia kannustetaan tekemään hyviä tekoja sekä itsenäisesti luomaan innostavia projekteja joita Jouluveli joko palkitsee tai mahdollistaa taloudellisesti.

  Jokaisen omaa arvoa nostetaan ryhmäprosessin keinoin. Hyvien tekojen tekeminen on tärkeää ja sitä korostetaan toiminnassa.

  Koulusiskolla on täysi salassapitovelvollisuus, eli kaikki koulussa tapahtuva on salassapitovelvollisuuden alaista. Tavoitteena on muodostaa toimintamalli, joka on todistettavasti vaikuttava ja monistettavissa muihin kouluihin.

  Kysy lisää, jos kiinnostuit ja seuraa mediaa!

  Lue lisää Koulusisko-projektista