Lue lisää voimavarakeskeisestä terapiasta

  Ratkaisukeskeinen terapia

  Vasen lohkot

  Katse eteenpäin!

  Meissä jokaisessa on valtava määrä voimaa, joka ei aina pääse näkyväksi. Voimme toimia arjessamme tavalla, joka saa meidät ajattelemaan ettemme osaa muuta. Kuitenkin jokaisen sisällä on paljon taitoja, jonka näkyväksi tekeminen saattaa Sinut elämään uudenlaista, parempaa elämää.

  Elämä tarjoilee haasteita ja kinkkisiä solmukohtia, vaikka emme olisi niihin valmiita.

  Emme tiedä, kuinka käsitellä niitä tai kuinka niihin tulisi suhtautua. Mitä aikaisemmin lähdemme hakemaan apua näihin haasteisiin, sitä nopeammin pääsemme selvittämään ne ja etenemään tulevaisuuden tavoitteiden pariin.

  KENELLE?

  • Sopii kaikille.

  • Ei ole rajoituksia sille, mitkä asiat ovat "terapiakelpoisia" ja mitkä eivät. Kuka tahansa voi käydä terapiassa. Väitän, että kaikkien olisi edes joskus hyvä tehdä niin.

  • Terapia ei aina ole pitkäkestoista, voi olla että jo 3-5 kertaa riittää Sinulle.

  • Jos edes harkitset terapiaa, kokeile! Voit tulla tutustumiskäynnille kokeilemaan, olenko minä sopiva terpapeuttina tukemaan Sinua tässä tärkeässä asiassa.

   

  LYHYTTERAPIA SOPII SINULLE,  JOS AJATTELET:

  • Olevasi oman elämäsi paras asiantuntija.

  • Haluaisit jotain tai jonkun, kenen kanssa katsoa elämää hieman uudesta suunnasta.

  • Haluat mielekkään, toimivan tulevaisuuden.

  • Haluat että Sinun toiveesi, tavoitteesi ja unelmasi ovat ensisijalla terapiassa.

  • Haluat mukavan ilmapiirin, josta voit lähteä kevyin mielin pois, ilman raskasta vellomista menneissä murheissa.

  • Haluat löytää uusia ratkaisumalleja ja konkreettisia keinoja tehdessäsi parasta elämästäsi.

  • Et paheksu huumoria ja leikillisyyttä tai luovuutta luodessasi hyvää elämää.

  • Olet valmis kääntämään haasteet tavoitteiksi.

   

  Ratkaisukeskeisyys on toiveikasta, tulevaisuus suuntautunutta, asiakaslähtöistä ja voimavarakeskeistä.
  Toimimme yhteistyössä ja kehitämme luovia ratkaisuja Sinun elämäsi tueksi ja avuksi. 

  Terapiassa tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä tarkastellaan pikemminkin voimavarana. Tärkeänä osana on kartoittaa tavoitteen suuntaan tapahtuvaa edistystä.

  Terapia ei ole tiukkapipoista, vaan sitä sävyttävät myös myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori. Tämä työmuoto tukee asiakkaan vahvoja puolia. Uusien näkökulmien syntymisen lisäksi olennaista on ideoida vuorovaikutussuhteessa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja testata niitä käytännössä.

  Ratkaisukeskeinen työtapa on myös hyvin luova ja salliva, käytämme erilaisia sopimuksia, Mindfulnesia, NLP:tä, harjoituksia ym. tehtäviä luodessamme parempaa huomista. Harjoittelemme myös uudenlaisia käyttäytymiskeinoja hankaliin tilanteisiin sekä tapoja suhtautua haastaviin tunteisiin.


  Tapaamisissa kantavana voimana on läpinäkyvyys, rehellisyys ja asiakkaan oma tahto ja halu luoda hyvä, oman näköinen elämä. Terapeutti kuuntelee ja kysyy.

  Lisäksi asiakkaan verkostot ja läheiset nähdään voimavarana, ja pulmia voidaan ratkoa yhteistyössä heidän kanssaan. Tärkeä osa työtä on aito myönteinen palaute sekä ansion ja kiitosten jakaminen edistyksestä eri osapuolille.

   

  KATSE ETEENPÄIN

  Ratkaisukeskeinen työskentely on luonteeltaan lyhytkestoista ja tulevaisuus suuntautunutta. Kun haluat lähteä katsomaan mistä tämän päivän pulmat ovat kotoisin, suosittelen sinulle skeematerapiaa, josta voit lukea lisää linkistä. 

  Voimavarakeskeinen eli ratkaisukeskeinen terapia on matalan kynnyksen apu, joka auttaa Sinut työstämään omaa unelmaelämääsi. Ilman jonotusta, kalliita vuosien terapioita tai rekistereihin merkintöjä.

  Vastaanotto Omimon tiloissa Tuusulassa.  

  Ratkaisukeskeinen psykoterapia on kehittynyt 1970- ja 80-luvun aiempien lyhyt- ja perheterapeuttisten terapiasuuntausten pohjalta. Ratkaisukeskeisen ajattelutavan keskeisenä kehittäjänä on ollut amerikkalainen psykiatri Milton H. Erikson, jonka uraauurtava työ ja luovat ongelmanratkaisutaidot loivat aivan uudenlaisen tavan hoitaa asiakkaiden ongelmia. Toinen tärkeä lyhytterapeuttista asiakastyötä kehittävä taho on ollut amerikkalainen Mental Research Institute (MRI). 

  Ratkaisukeskeisessä suuntautumisessa huomio kiinnittyy onnistumisiin ja kiitollisuuteen. Tiedän tämän, koska oma polkuni aikana olen saanut valtavasti apua siitä, että suuntaan katseeni eteenpäin, kieltämättä vanhaa vaan oppien siitä. Hyötyen niistä kokemuksista, jotka olen saanut kokea, vieden mukanani vain opin siitä mitä en halua, mihin en halua ja kääntäen sen voimavaraksi. Positiivinen, salliva asenne kääntyy pikkuhiljaa luontaiseksi tavaksi olla ja havainnoida maailmaa.

  Aiheesta lisää: 

  http://www.benfurman.com/blog/2018/01/09/ratkaisukeskeisen-terapia-teoreettinen-viitekehys-ja-indikaatiot/

  Terapiassa käytän luovasti erilaisia harjoituksia, kuten NLP-tekniikoita, tarinoita ja kotitehtäviä. Tapaamisissa voimme käyttää myös joogaa, lempeitä hengitysharjoituksia, mindfullnesia ja muita itselleni luontaisia tapoja kohdata oma sisin.

  Voimavarakeskeinen terapia tukee ihmisen omia vahvuuksia ja auttaa löytämään itselle sopivia polkuja oman itsensä kehittämiseen ilman syyllistämistä, tuomitsevuutta tai arvostelua. Tapaamisissa hyödynnän asiakkaan omaa potentiaalia, taitoja ja osaamista, joiden kautta voimaantuminen on mahdollinen.

  Terapeuttina minulla on vaitiolovelvollisuus, joten kaikki istunnon aikana ilmitulleet asiat ovat luottamuksellisia.

  Ota rohkeasti yhteyttä. Ratkaisukeskeisyys on alku elämälle, tapa katsoa maailmaa - nähdä että jokaisella on valta vaikuttaa siihen miten maailmaan suhtautuu, vaikkei tapahtumia ja koko elämän kirjoa tarvitse, eikä voikaan hallita. 


   

  Lue lisää voimavarakeskeisestä terapiasta